آغاز رسمی توزیع بذر برنج گواهی شده‌ی تولید و ‌بوجاری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان‌، صبح روز شنبه ۲۳بهمن‌۱۴۰۰ توزیع بذور گواهی‌شده‌ی ‌برنج‌ که‌زیرنظرسازمان‌جهادکشاورزی استان، مرکز‌تحقیقات‌بذرونهال وموسسه‌تحقیقات‌‌برنج‌ وباهمت‌اتحادیه‌تعاونی‌روستایی ‌استان‌در‌کنار سایر‌ بخشها، تولید و بوجاری‌شده برای سال زراعی جدید، بطور رسمی آغازشد. به گزارش نگاه شمال و به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی استان گیلان،‌ […]

آغاز رسمی توزیع بذر برنج گواهی شده‌ی تولید و ‌بوجاری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان‌، صبح روز شنبه ۲۳بهمن‌۱۴۰۰ توزیع بذور گواهی‌شده‌ی ‌برنج‌ که‌زیرنظرسازمان‌جهادکشاورزی استان، مرکز‌تحقیقات‌بذرونهال وموسسه‌تحقیقات‌‌برنج‌ وباهمت‌اتحادیه‌تعاونی‌روستایی ‌استان‌در‌کنار سایر‌ بخشها، تولید و بوجاری‌شده برای سال زراعی جدید، بطور رسمی آغازشد.

به گزارش نگاه شمال و به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی استان گیلان،‌ این گزارش حاکیست؛ با‌ حضور رییس سازمان جهادکشاورزی ، مدیر تعاون روستایی استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی، معاون فنی و بازرگانی، رییس اداره خدمات فنی و کشاورزی مدیریت تعاون روستایی استان، هیات مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان کار آغاز توزیع بذر گواهی شده‌ی ارقام هاشمی و گیلانه برنج بطور رسمی آغاز شد.

‌صالح محمدی؛ رییس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان، ضمن‌تقدیراز‌کلیه‌ی‌‌عوامل‌ دست‌اندرکاران تولید بذر گواهی شده‌‌ی ‌برنج، در مصاحبه باسیمای مرکز گیلان، تولید بذر‌‌نشا را عامل‌مهمی ‌در ‌افزایش راندمان تولیدبرنج‌استان‌اعلام کرد.

‌عباس جعفرپور؛ مدیرتعاون روستایی استان نیز درجریان این مراسم، از کشاورزان ‌خواست؛ بطور ‌تدریجی جهت دریافت بذورگواهی شده‌ی برنج به شرکتهای تعاونی ‌روستایی ‌مراجعه ‌کنند.

‌گفتنی است اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان امسال هم در کنار‌سایربخشها از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، حدود ۶۰۰ تن انواع بذور گواهی شده و مادری برنج را تولیدکرده که پس از فرآیند بوجاری ولیبل گذاری، از ۲۳ بهمن، توزیع آن به کشاورزان متقاضی کشت این نوع بذر آغازگردیده است.