🔸️معاون علوم پزشکی گیلان، با اشاره به شیوع ویروس هندی و دلتا در مناطق قرمز، خاطرنشان کرد: قدرت سرایت به افراد در جهش جدید ۴۰ درصد بیشتر از جهش انگلیسی است، در حالی که جهش انگلیسی ۷۰ درصد توانمندی بیشتری نسبت به ویروس چینی کرونا داشت

 

🔹️بستری حدود ۳۰۰ بیمار کرونایی در گیلان

ابراز نگرانی از افزایش مسافرت ها به گیلان

🔸️معاون علوم پزشکی گیلان، با اشاره به شیوع ویروس هندی و دلتا در مناطق قرمز، خاطرنشان کرد: قدرت سرایت به افراد در جهش جدید ۴۰ درصد بیشتر از جهش انگلیسی است، در حالی که جهش انگلیسی ۷۰ درصد توانمندی بیشتری نسبت به ویروس چینی کرونا داشت.

🔸️آبتین حیدرزاده با بیان اینکه بیماری کرونا در استان گیلان یک روند آرام صعودی دارد، اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته ۵۵ بیمار جدید کرونایی را بستری کردیم و کل بستری های استان به ۲۹۰ نفر رسیده است.

🔸️وی نزدیک شدن تعداد بستری های کرونایی گیلان به مرز ۳۰۰ نفر را نشان دهنده کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی و افزایش مسافرت ها دانست و افزود: این دو عامل در کنار هم می تواند باعث افزایش آمارهای کرونایی شوند.

🔸️معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به قرمز شدن شهرستان آستارا، تصریح کرد: شهرستان های ماسال، رودبار و آستانه اشرفیه نارنجی هستند و شهرستان های املش، شفت و لاهیجان نیز در معرض خطر قرار دارند.

🔸️حیدرزاده، با ابراز نگرانی از افزایش مسافرت ها از مناطق مختلف کشور به استان گیلان، اضافه کرد: مسافران می توانند حامل ویروس های جدیدی باشند که در جریان قرمز شدن استان های جنوبی وارد کشور شده اند.

🔸️وی با اشاره به شیوع ویروس هندی و دلتا در مناطق قرمز، خاطرنشان کرد: قدرت سرایت به افراد در جهش جدید ۴۰ درصد بیشتر از جهش انگلیسی است، در حالی که جهش انگلیسی ۷۰ درصد توانمندی بیشتری نسبت به ویروس چینی کرونا داشت.

🔸️معاون علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه مسافران می توانند جهش جدید را به استان بیاورند، گفت: خطر انتقال ویروس و سرعت ابتلای آن بسیار زیاد است. همچنین دوره کمون ویروس چینی ۱۴ روز بود، اما در جهش جدید افراد بین دو تا چهار روز دچار بیماری می شوند.

🔸️وی سرعت انتقال جهش جدید در بین افراد خانوار را بسیار زیاد دانست و یادآور شد: برای جلوگیری از بیماری حتما از تجمعات پرهیز کنید و با مسافران در تماس نباشید و دائم ماسک بزنید.