📣📣📣 اجرای برنامه های متعدد و جذّاب ورزشی توسط پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری لنگرود در هفته دفاع مقدس 👇👇👇👇👇👇 ⚽️⚽️⚽️⚽️ مسابقات چهارجانبه فوتبال ، ویژه کارکنان ادارات در زمین چمن روباز مجموعه شهید صالحی و بصورت ۲ حذفی برگزار شد و در پایان تیم های : ۱ – کارکنان بانک ها ۲ – – […]

📣📣📣 اجرای برنامه های متعدد و جذّاب ورزشی توسط پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری لنگرود در هفته دفاع مقدس 👇👇👇👇👇👇

⚽️⚽️⚽️⚽️ مسابقات چهارجانبه فوتبال ، ویژه کارکنان ادارات در زمین چمن روباز مجموعه شهید صالحی و بصورت ۲ حذفی برگزار شد و در پایان تیم های :
۱ – کارکنان بانک ها
۲ – – کارکنان شهرداری لنگرود
۳ – باشگاه شهرداری لنگرود
۳ – تیپ نیروی مخصوص میرزاکوچک خان

به مقام های اول تا چهارم دست یافتند

💯 حضور پرشور ورزشکاران ، فوتبال دوستان ، پیشکسوتان و مسئولین از نکات قابل توجه این مسابقات بود