🔵 دکتر سلیمانی شهردار بندرکیاشهر  نسبت به تملک تعدادی از مغازه های ضلع جنوبی میدان جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان  خبر داد و گفت ؛ بعداز صدور مجوز از سوی شورای ترافیک شهرستان،  امروز عملیات جمع آوری #برج_نور_و_میدان و همچنین مغازه های ضلع جنوبی میدان جهت اصلاح ساختار کلی میدان  در دستور کار […]

🔵 دکتر سلیمانی شهردار بندرکیاشهر  نسبت به تملک تعدادی از مغازه های ضلع جنوبی میدان جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان  خبر داد و گفت ؛ بعداز صدور مجوز از سوی شورای ترافیک شهرستان،  امروز عملیات جمع آوری #برج_نور_و_میدان و همچنین مغازه های ضلع جنوبی میدان جهت اصلاح ساختار کلی میدان  در دستور کار قرار گرفت.

🔵 پروژه یاد شده در راستای حل  مشکل گره های ترافیکی در موقعیت های یاد شده و تسهیل در ترافیک تردد خودروها، بهبود ایمنی جاده با جابجایی میدان حسب طراحی و نظر مشاور ترافیک و همت مدیریت واحد_عمران_و_فنی شهرداری  در حال اجرا میباشد.