مهندس علی اکبر جوهری از احداث بیش از ۱۰۰۰ متر کابل خودنگهدار در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار امام زاده هاشم با اعتباری معادل ۱٫۶ میلیارد ریال خبر داد. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت: به منظور ارتقاء سطح خدمت رسانی و افزایش پایداری شبکه های توزیع […]

 

مهندس علی اکبر جوهری از احداث بیش از ۱۰۰۰ متر کابل خودنگهدار در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار امام زاده هاشم با اعتباری معادل ۱٫۶ میلیارد ریال خبر داد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت: به منظور ارتقاء سطح خدمت رسانی و افزایش پایداری شبکه های توزیع برق به ویژه در بحران های احتمالی در استان گیلان طرح جهادی تبدیل شبکه های فرسوده به کابل خودنگهدار با سرعت و جدیت در حال اجرا می باشد.

وی افزود: در سال گذشته قریب به ۱۱ کیلومتر کابل خودنگهدار در مناطق شهری و روستایی امام زاده هاشم با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال احداث شد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز تا کنون حدود ۱۲ کیلومتر دیگر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار جایگزین شده است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تاکید کرد: پروژه احداث ۱۰۰۰ متر کابل خودنگهدار در بازار امام زاده هاشم ، با اعتباری معادل ۱۶۰۰ میلیون ریال و به همت و تلاش ۶ اکیپ اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است در ایین افتتاح این پروژه مهندس سید محمود حسینی فر مدیر امور توزیع برق سنگر ، مهندس حسن مقتدر مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری ، بهمراه تنی چند از مسئولین امام زاده هاشم حضور داشتند.