اختصاص تجهیزات سرمایه ای پزشکی به مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا ) ؛ با همت و پیگیری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با مساعدت هیات امنای صرفه جویی ارزی،  به منظور گسترش بخش NICU مرکز آموزشی و درمانی الزهرا ( س) […]

اختصاص تجهیزات سرمایه ای پزشکی به مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت

گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا ) ؛ با همت و پیگیری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با مساعدت هیات امنای صرفه جویی ارزی،  به منظور گسترش بخش NICU مرکز آموزشی و درمانی الزهرا ( س) رشت از ۵ تخت به ۱۵ تخت جهت ارائه خدمات به نوزادان نارس،  تعداد ۷۶ دستگاه ( ۷۴ دستگاه تجهیزات سرمایه ای پزشکی نوزدان و ۲ دستگاه تجهیزات سرمایه ای پزشکی اتاق عمل )  به ارزش حدود  ۱۱۰ میلیارد ریال  به  مرکز آموزشی و درمانی مذکور اختصاص داده شد.