اختصاص دو رام قطار فوق العاده برای سالگرد شهادت سردار دل‌ها 🔹به گزارش نگاه شمال همزمان با دومین سالگرد شهادت سردارِ دل ها دو رام قطار مسافری علاوه بر قطارهای موجود برای جابه‌جایی مسافران عزیز از تهران به کرمان در نظر گرفته شده است. 🔹 یک رام قطار مسافری به ظرفیت ۳۶۰ نفر در ساعت […]

اختصاص دو رام قطار فوق العاده برای سالگرد شهادت سردار دل‌ها

🔹به گزارش نگاه شمال همزمان با دومین سالگرد شهادت سردارِ دل ها دو رام قطار مسافری علاوه بر قطارهای موجود برای جابه‌جایی مسافران عزیز از تهران به کرمان در نظر گرفته شده است.

🔹 یک رام قطار مسافری به ظرفیت ۳۶۰ نفر در ساعت ۱۷:۱۵ مورخ ۱۲ دی ماه از تهران به کرمان اعزام خواهد شد. و در ساعت ۱۸:۴۰ روز دوشنبه ۱۳ دی ماه از کرمان به تهران باز خواهد گشت.

🔹همچنین دومین قطار به ظرفیت ۴۴۰ نفر در ساعت ۱۹:۳۵ روز یکشنبه ۱۲ دی از تهران به کرمان اعزام خواهد شد. و در ساعت ۲۰:۰۰ روز دوشنبه ۱۳ دی ماه به تهران بازخواهد گشت.