رشت/نگاه شمال ؛ جلسه کمیته ویژه پیگیری مباحث مرتبط با مدیریت پسماند امروز شنبه سوم تیر ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت ‌و با حضور معاون خدمات شهر، مدیرعامل شرکت کودآلی لاکان، مدیرعامل سازمان پسماند و مدیر بازرسی شهرداری رشت برگزار شد. در این جلسه پیرامون مباحث مرتبط با پروژه بهسازی و ساماندهی لندفیل […]

رشت/نگاه شمال ؛ جلسه کمیته ویژه پیگیری مباحث مرتبط با مدیریت پسماند امروز شنبه سوم تیر ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت ‌و با حضور معاون خدمات شهر، مدیرعامل شرکت کودآلی لاکان، مدیرعامل سازمان پسماند و مدیر بازرسی شهرداری رشت برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مباحث مرتبط با پروژه بهسازی و ساماندهی لندفیل سراوان،

وضعیت فعلی شرکت کود آلی لاکان و پروژه‌های مدیریت پسماند آن بحث و بررسی فنی و کارشناسی انجام شد.

همچنین در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات گذشته که به صورت ویژه مورد تاکید شهردار رشت قرار داشته و دارد هر کدام از مدیران اقدامات خود را در بحث مدیریت پسماند تشریح کرده و گزارشی نیز از کیفیت و حجم پردازش زباله‌های ورودی به شرکت کود آلی لاکان ارائه شد.

شهرداری رشت درصدد است با مساعدت وزارت کشور، رایزنی استانداری گیلان و نمایندگان مجلس، جذب اعتبارات مدیریت پسماند و با مانع زدایی در مسیر پروژه‌های اورهال حجم پردازش زباله در شرکت کود آلی لاکان را افزایش دهد