دکتر اسماعیل نورصالحی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز هفته ملی ازدواج، اظهار کرد: به منظور ترویج ازدواج سالم در بین جوانان، هفته ازدواج از تاریخ دهم تیرماه سال جاری با مشارکت تمامی ذینفعان درون و برون سازمانی، به مدت یک هفته، برگزار می شود و از آنجایی که مسئله سلامت جوانان یک […]

دکتر اسماعیل نورصالحی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز هفته ملی ازدواج، اظهار کرد: به منظور ترویج ازدواج سالم در بین جوانان، هفته ازدواج از تاریخ دهم تیرماه سال جاری با مشارکت تمامی ذینفعان درون و برون سازمانی، به مدت یک هفته، برگزار می شود و از آنجایی که مسئله سلامت جوانان یک مسئله فرابخشی است و سازمان ها و دستگاه های متعددی، با توجه به رسالت خود، متولی بخش ها و حیطه هایی از سلامت و رفاه جوانان هستند لذا موفقیت در اجرای برنامه های مرتبط با سلامت جوانان با مشارکت تمامی ذینفعان این مهم میسر است.

وی افزود: ازدواج سالم از اصلی ترین پایه های توسعه آینده هر کشوری است، زیرا با فرزندآوری و جوانی جمعیت، توسعه همه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور با اتکا به نیروی جوان محقق می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه باید بیش از پیش بستر لازم را برای ازدواج جوانان مهیا کنیم گفت: با توجه به جمعیت جوان کنونی کشور و استان باید با فراهم کردن شرایط لازم و الگو برداری از ازدواج های آسان، بستر مورد نیاز برای ازدواج جوانان را مهیا کنیم و این مهم یک مسئولیت اجتماعی جدی و حساس برای همه دستگاه ها و سازمان ها است.

نورصالحی به برنامه های آموزشی گرامیداشت هفته ازدواج اشاره کرد و ادامه داد: در این هفته، همه برنامه های آموزشی و مشاوره ای مورد نیاز جوانان با توجه به بیماری کرونا، به صورت مجازی و رسانه ای در زمینه ازدواج سالم توسط همکاران انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اهداف برگزاری هفته ازدواج از سوی دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت اعلام و از طرف معاونت به مراکز و شبکه ها ابلاغ شده است. این اهداف شامل حساس سازی اجتماعی و معطوف کردن توجه جوانان به امر سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی خود و حیطه هایی که باید به آن توجه کنند، آگاه سازی اجتماعی درخصوص سیاست های کلی جمعیت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، آگاهی رسانی به خانواده ها در مورد حیطه های اولویت دار سلامت جوانان در امر ازدواج و چگونگی درخواست دریافت خدمات در این حیطه ها، آشنایی واحدهای ارائه خدمات در سازمان های ذیربط در خصوص لزوم پرداختن به سلامت جوانان و ضرورت برنامه ریزی به منظور تامین منابع و ساختارسازی برای ارائه این گونه خدمات در آینده برای این گروه سنی است.