یک دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت ۶۰۰ لیتر از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل تخصیص یافت به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛  با تامین مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور تقویت ظرفیت مورد نیاز بیماران نیازمند اکسیژن و مقابله با بیماری کرونا، یک […]

یک دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت ۶۰۰ لیتر از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل تخصیص یافت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛  با تامین مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور تقویت ظرفیت مورد نیاز بیماران نیازمند اکسیژن و مقابله با بیماری کرونا، یک دستگاه اکسیژن ساز اطلسین با ظرفیت ۶۰۰ لیتر در دقیقه اکسیژن با خلوص ۹۳ درصد، به ارزش ۲۴ میلیارد ریال برای بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل خریداری شد و اختصاص یافت.