‍ تجلیل از قهرمان جهان در شهرداری لنگرود 🔻در ابتدای این جلسه سامان رضی “قهرمان جهان” عنوان کرد : از برگزار کنندگان این مراسم تشکر می کنم . گله اصلی امروزم از مسئولین ورزش استان است که اداره ورزش لنگرود نیز در این زمینه و اطلاع رسانی درست و اقدام متناسب ضعف دارد عمر قهرمانی […]

‍ تجلیل از قهرمان جهان در شهرداری لنگرود

🔻در ابتدای این جلسه سامان رضی “قهرمان جهان” عنوان کرد :
از برگزار کنندگان این مراسم تشکر می کنم .
گله اصلی امروزم از مسئولین ورزش استان است که اداره ورزش لنگرود نیز در این زمینه و اطلاع رسانی درست و اقدام متناسب ضعف دارد

عمر قهرمانی کوتاه است و در طی سال های گذشته تلاش کردم تا در مسابقات مختلف برای شهر و کشورم افتخار آفرینی کنم ولی در طی این چند سال آن انتظاری که از مسئولین می رفت برآورده نشد
متاسفانه ورزش استان و شهرستان نسبت به مقوله قهرمان پروری بیگانه است

🔻مهندس علی شفیعی “سرپرست شهرداری لنگرود” نیز با بیان اینکه قدردانی از تلاش های پهلوان سامان رضی در این جلسه نمی گنجد و اینگونه تقدیرها نمی تواند جوابگوی تلاش های قهرمانان ملی باشد اظهار کرد : رضی افتخار شهرستان و کشور است و از مسئولین ورزش گیلان تعجب میکنم که چرا قهرمانان جهانی ما را نمی بینند و نسبت به این افتخارآفرینی ها بی تفاوتند

🔹شفیعی با بیان اینکه هدف از نشست امروز تجلیل از قهرمان شهر و کشور ما است اظهار کرد : وظیفه خود دانستیم که از افتخارآفرینی سامان رضی تجلیل کنیم و اگر زمان ورود به استان یا شهرستان توسط متولیان اطلاع رسانی می شد قطعا در ورودی شهر مراسم استقبال برگزار می کردیم