راستای اجرای طرح تشدید بازرسی بهداشت محیط در سومین روز از طرح سلامت نوروزی، مدیران و کارشناسان بهداشت محیط شبکه های بهداشت و درمان ۶ شهرستان استان گیلان شامل تالش، لنگرود، رودسر، سیاهکل، انزلی و آستانه اشرفیه بازدیدهایی از مراکز صنفی و بازارهای محلی به صورت گسترده انجام دادند. در این بازدیدها رعایت پروتکل های […]

راستای اجرای طرح تشدید بازرسی بهداشت محیط در سومین روز از طرح سلامت نوروزی، مدیران و کارشناسان بهداشت محیط شبکه های بهداشت و درمان ۶ شهرستان استان گیلان شامل تالش، لنگرود، رودسر، سیاهکل، انزلی و آستانه اشرفیه بازدیدهایی از مراکز صنفی و بازارهای محلی به صورت گسترده انجام دادند. در این بازدیدها رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به محیط کار و نیز  ایمن سازی با واکسن تکمیلی و پوشش محافظتی با ماسک در مقابله باکرونا مورد بررسی قرار گرفت و توصیه های لازم به افراد داده شد.

🔰 کارشناسان معاونت درمان و مدیریت امور پرستاری طی بازدیدی مشترک‌ از مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور به بررسی اقدامات صورت پذیرفته در خصوص اجرای فرایندهای مراقبتی و درمانی در آستانه سال جدید پرداختند.

🔹 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان