مدیر امور توزیع برق شهرستان شفت با اشاره به تجهیزات فنی این پروژه ها افزود: با صرف اعتباری قریب به ۲۰ میلیارد ریال در روستاهای مذکور ۱۷۳۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی احداث و سه دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر به منظور خدمت رسانی بهتر و تامین برق پایدار نصب و به صورت […]

مدیر امور توزیع برق شهرستان شفت با اشاره به تجهیزات فنی این پروژه ها افزود: با صرف اعتباری قریب به ۲۰ میلیارد ریال در روستاهای مذکور ۱۷۳۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی احداث و سه دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر به منظور خدمت رسانی بهتر و تامین برق پایدار نصب و به صورت نمادین به بهره برداری رسید .

جمالی یادآور شد:تمامی پروژه های برق رسانی شهرستان شفت به مناسبت دهه مبارک فجر در قالب احداث و افزایش قدرت ترانسفورماتورهای برق، احداث شبکه فشار متوسط ، برکناری شبکه های فشار ضعیف فرسوده و جایگزینی آن با کابل خودنگهدار، با صرف اعتباری قریب به ۱۰۰ میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اینکه پروژه های فوق در مناطق شهری و روستایی این شهرستان افتتاح شده است افزود : امور توزیع برق شهرستان شفت افتخار خدمت رسانی به ۳۲ هزار مشترک را دارد.

گفتنی است این آئین با حضور ابراهیم چراغی فرماندار شهرستان شفت و تنی چند از مسئولین محلی این شهرستان اجرا شد