🚩 اطلاعیه 💢 انتشار کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی “طرح جامع و تفصیلی شهر آستانه‌اشرفیه” ✍ به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه؛ طرح جامع و تفصیلی مهمترین اسناد هدایت توسعه شهرهای ایران هستند و آینده شهرها را رقم می‌زنند. ▪️مدیریت شهری آستانه‌اشرفیه در راستای تحقق شفافیت، جلب مشارکت عمومی […]

🚩 اطلاعیه

💢 انتشار کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی “طرح جامع و تفصیلی شهر آستانه‌اشرفیه”

✍ به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه؛ طرح جامع و تفصیلی مهمترین اسناد هدایت توسعه شهرهای ایران هستند و آینده شهرها را رقم می‌زنند.

▪️مدیریت شهری آستانه‌اشرفیه در راستای تحقق شفافیت، جلب مشارکت عمومی و همچنین جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، اقدام به انتشار کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی “طرح جامع و تفصیلی شهر آستانه‌اشرفیه” در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری آستانه‌اشرفیه نموده است.

▪️شایان ذکر است، علی‌رغم تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر آستانه‌اشرفیه در سال ۱۳۹۰، تاکنون این فایل در دسترس عموم قرار نگرفته بود و بعد از گذشت ۱۰ سال، جهت اطلاع شهروندان عزیز، بروی پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری آستانه‌اشرفیه قابل مشاهده می‌باشد