طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی _ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محمد زمانی با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمارستان غدیر شهرستان سیاهکل منصوب شد.   دکتر زمانی هم اکنون سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل بوده و پیش از این مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر را در […]

طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی _ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محمد زمانی با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمارستان غدیر شهرستان سیاهکل منصوب شد.

 

دکتر زمانی هم اکنون سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل بوده و پیش از این مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر را در کارنامه کاری خود دارد.

 

گفتنی‌است؛ پیش از این دکتر محمد رضا محدث عهده دار این مسئولیت بود