اولین نمونه برداری مغز استخوان در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی توسط دکتر سهراب آقابیگی- فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرانزلی انجام شد.   به گفته دکتر سهراب آقابیگی، بیوپسی مغز استخوان آزمایشی برای تشخیص مشکلات خونی و سرطان مغز استخوان است. […]

اولین نمونه برداری مغز استخوان در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی توسط دکتر سهراب آقابیگی- فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرانزلی انجام شد.

 

به گفته دکتر سهراب آقابیگی، بیوپسی مغز استخوان آزمایشی برای تشخیص مشکلات خونی و سرطان مغز استخوان است. بیوپسی مغز استخوان یک نمونه‌برداری سرپایی است و درد چندانی ندارد.