دکتر ظهیر ریحانیان – دبیر علمی سمینار یک‌روزه نمونه‌برداری مغزی دراین‌رابطه گفت: آخرین یافته‌های علمی در خصوص اهمیت جایگاه بیوپسی در تشخیص و درمان مؤثر بیماری‌های مغز در سمینار نمونه‌برداری مغزی ارائه شده است.   وی اظهار داشت: طی سه سال اخیر، مرکز آموزشی و درمانی پورسینا به‌عنوان تنها مرکز سطح استان گیلان است که […]

دکتر ظهیر ریحانیان – دبیر علمی سمینار یک‌روزه نمونه‌برداری مغزی دراین‌رابطه گفت: آخرین یافته‌های علمی در خصوص اهمیت جایگاه بیوپسی در تشخیص و درمان مؤثر بیماری‌های مغز در سمینار نمونه‌برداری مغزی ارائه شده است.

 

وی اظهار داشت: طی سه سال اخیر، مرکز آموزشی و درمانی پورسینا به‌عنوان تنها مرکز سطح استان گیلان است که نمونه‌برداری مغز انجام می‌شود و بیماران را از سفر به سایر استان‌ها به جهت بهره‌مندی از این روش تشخیصی و درمانی بی‌نیاز کرده است.

 

دکتر ریحانیان ابراز امیدواری کرد تا با به‌روزرسانی تجهیزات موردنیاز در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا، امکان ارائه خدمات بیشتر به هم استانی‌های عزیز را داشته باشیم.