زنده یاد جانبخش مرحوم اسماعیل عاشری ۵۱ ساله، اهل لشت نشاء که بر اثر خونریزی خودبخودی مغزی دچارمرگ مغزی گردیده بود، نظر به نیت خیر خانواده مبنی بر رضایت اهدا اعضا و پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی ایشان توسط پزشکان متخصص معتمد وزارت بهداشت و درمان، نامبرده در واحد فراهم آوری اعضای پیوندی […]

زنده یاد جانبخش مرحوم اسماعیل عاشری ۵۱ ساله، اهل لشت نشاء که بر اثر خونریزی خودبخودی مغزی دچارمرگ مغزی گردیده بود، نظر به نیت خیر خانواده مبنی بر رضایت اهدا اعضا و پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی ایشان توسط پزشکان متخصص معتمد وزارت بهداشت و درمان، نامبرده در واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت مورد عمل جراحی برداشت عضو قرار گرفت و کبد نامبرده جهت پیوند به بیماران نیازمند اهدا گردید.

 

گفتنی است زنده یاد اسماعیل عاشری پنجمین اهداکننده عضو در استان گیلان در سال ۱۴۰۳ می باشد.