بازدید دکتر  آبتین حیدر زاده- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه دکتر الهام عاشوری- مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود از روند فعالیت مرکز منتخب ۱۶ ساعته واکسیناسیون کووید-۱۹ و ارائه خدمات  در مجتمع سلامت  امینی  لنگرود ✔️در این بازدید نحوه دفع بهداشتی و  انتقال زباله های عفونی و خشک، روند انجام واکسیناسیون، […]

بازدید دکتر  آبتین حیدر زاده- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه دکتر الهام عاشوری- مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود از روند فعالیت مرکز منتخب ۱۶ ساعته واکسیناسیون کووید-۱۹ و ارائه خدمات  در مجتمع سلامت  امینی  لنگرود

✔️در این بازدید نحوه دفع بهداشتی و  انتقال زباله های عفونی و خشک، روند انجام واکسیناسیون، وضعیت یخچال و محل نگهداری واکسن ها و دستگاه اکسیژن ساز  بیمارستان شهید حسین پور لنگرود نیز بررسی شد.