صبح امروز صورت گرفت؛ 💠رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز با حضور سرزده در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت، از بخش آزمایشگاه این مرکز بازدید کرد. 💠رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی این بازدید سرزده از کم و کیف خدمات علوم آزمایشگاهی مطلع و جهت اعتلا و ارتقای خدمات این بخش به مردم […]

صبح امروز صورت گرفت؛

💠رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز با حضور سرزده در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت، از بخش آزمایشگاه این مرکز بازدید کرد.

💠رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی این بازدید سرزده از کم و کیف خدمات علوم آزمایشگاهی مطلع و جهت اعتلا و ارتقای خدمات این بخش به مردم توصیه‌هایی را ارایه کرد.