بازدید سرزده وزیر بهداشت از بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه دکتر عین اللهی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر یک روزه به گیلان، عصر امروز به صورت سرزده از بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه بازدید کرد.

بازدید سرزده وزیر بهداشت از بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

دکتر عین اللهی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر یک روزه به گیلان، عصر امروز به صورت سرزده از بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه بازدید کرد.