. بازدید شبانه سرپرست شهرداری رشت از اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی شب گذشته، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ سرپرست شهرداری رشت از روند اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی بازدید کرد. شب گذشته، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ سرپرست شهرداری رشت از روند اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی بازدید […]

.

بازدید شبانه سرپرست شهرداری رشت از اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی
بازدید شبانه سرپرست شهرداری رشت از اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی شب گذشته، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ سرپرست شهرداری رشت از روند اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی بازدید کرد.

شب گذشته، دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ سرپرست شهرداری رشت از روند اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی بازدید کرد.

 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت به همراه میثم حرفت خواه رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت از روند اجرای عملیات آسفالت خیابان امام خمینی (میدان فرهنگ تا مصلی) بازدید نمود.

 

سرپرست شهرداری رشت اظهار کرد: تخریب مسیر میدان فرهنگ تا مصلی حاصل جمع آوری نرده های بی آر تی می باشد که در پی درخواست شهروندان، آسفالت این مسیر در دستور کار شهرداری رشت قرار گرفت.