سید محمد احمدی شهردار رشت صبح سه شنبه(۲۶ مرداد) از روند تعریض و بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی و دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه زرجوب در محله دباغیان بازدید و در جریان روند پیشرفت این دو پروژه قرار گرفت.   شهردار رشت در جریان این بازدید بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی را جزو پروژه های مهم و از […]

سید محمد احمدی شهردار رشت صبح سه شنبه(۲۶ مرداد) از روند تعریض و بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی و دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه زرجوب در محله دباغیان بازدید و در جریان روند پیشرفت این دو پروژه قرار گرفت.

 

شهردار رشت در جریان این بازدید بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی را جزو پروژه های مهم و از اولویت های شهرداری رشت عنوان کرد و افزود: با پیگیری واحدهای حقوقی و املاک تملک املاک واقع در مسیر این خیابان به پایان رسید.

 گفتنی است پروژه بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی با پیشرفت فیزیکی هشتاد درصد از جهت تملک و تخریب املاک در این مسیر انجام گرفته و اکنون در مرحله شن ریزی و زیرسازی قرار دارد.

 

همچنین پروژه نصب واحداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه زرجوب در محله دباغیان نیز ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.