گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان و پارک سالار مشکات ۲ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت صبح دیروز چهارشنبه ۲۰ مرداد از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان و پارک سالار مشکات ۲ بازدید […]

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان و پارک سالار مشکات ۲

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت صبح دیروز چهارشنبه ۲۰ مرداد از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان و پارک سالار مشکات ۲ بازدید نمود.