شهروندان نباید هنگام بارندگی با مشکلات عبور و مرور مواجه شوند

سید محمد احمدی شهردار رشت در پی بارش شدید باران در رشت از نقاط آبگیر سطح شهر بازدید کرد.

شهردار رشت با اعتقاد به اینکه شهروندان نباید هنگام بارندگی با مشکلات عبور و مرور مواجه شوند بر ضرورت شناسایی نقاط آبگیر سطح شهر و رفع آبگرفتگی تاکید کرد.

گفتنی است، با توجه به بازدیدهای انجام شده خوشبختانه هیچ نقطه ای از سطح شهر در پی حجم بارندگی اخیر، دچار آبگرفتگی نشد.

  • منبع خبر : شهرداری رشت