محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت از روند اجرای پروژه شهید سلیمانی(محور ژ ۵) بازدید کرد.   عضو شورای شهر رشت با اشاره به اهمیت و تاثیر طرح شهید سلیمانی (محور ژ۵) در بهبود وضعیت تراکم ترافیک شهری اظهار داشت: طول این پروژه ۴۲۰۰ متر و عرض مسیر ۱۵ متر می‌باشد که […]

محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت از روند اجرای پروژه شهید سلیمانی(محور ژ ۵) بازدید کرد.

 

عضو شورای شهر رشت با اشاره به اهمیت و تاثیر طرح شهید سلیمانی (محور ژ۵) در بهبود وضعیت تراکم ترافیک شهری اظهار داشت: طول این پروژه ۴۲۰۰ متر و عرض مسیر ۱۵ متر می‌باشد که در سه قطعه در حال انجام است

عاقل منش افزود: فاز اول این طرح ۱۲۰۰ متر از ابتدای خیابان خانجانی تا خیابان عرفان می باشد و

قطعه دوم به طول ۱۴۰۰ متر از خیابان عرفان تا پستک و

قطعه سوم به طول ۱۶۰۰ متر از پستک تا پیله داربن است که

این مسیر شامل دو‌ لاین سواره رو به عرض ۱۱ متر و پیاده رو به عرض ۲ متر در طرفین می باشد.

 

وی ادامه داد: اجرای مسیر شامل احداث کامل خیابان از جمله زیر سازی، روسازی،اسفالت، پیاده رو سازی، کف پوش، جدول،روشنایی و حفاظ ایمنی سمت کانال می باشد.