بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) از مجتمع چوکا* 🔻 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع چوکا، صبح امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ آقایان مسینه مدیر نظارت بر عملکرد طرح ها و پروژه ها و هاشم زاده مدیر نظارت بر تولید، عملیات و مهندسی شرکتهای تاپیکو از روند تولید در […]

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) از مجتمع چوکا*

🔻 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع چوکا، صبح امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ آقایان مسینه مدیر نظارت بر عملکرد طرح ها و پروژه ها و هاشم زاده مدیر نظارت بر تولید، عملیات و مهندسی شرکتهای تاپیکو از روند تولید در مجتمع چوکا و واحد تولیدی اسالم بازدید و در جلسه جمع بندی که با حضور مهندس کاظمی مدیرعامل مجتمع برگزار گردید شرکت نمودند.