دکتر رامیار فرزان- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و هیئت همراه ، از مراکز و هسته های تحقیقاتی مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت بازدید کرد. همچنین در حاشیه این بازدید ، طی نشستی با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با دکتر پیروز سامی دوست- رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی […]

دکتر رامیار فرزان- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و هیئت همراه ، از مراکز و هسته های تحقیقاتی مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت بازدید کرد.

همچنین در حاشیه این بازدید ، طی نشستی با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با دکتر پیروز سامی دوست- رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، تصمیمات لازم در خصوص رفع مسائل و مشکلات پیش روی ، اتخاذ شد