. ▪︎درمسیر خدمت(تحولی بزرگ در حوزه زیرساخت راه شهر سنگر) ● بازدید مهندس کوچکی نژاد از روند پروژه های عمرانی شهر سنگر اهم ابلاغ های اعتباری برای پروژه های این شهر که به همت ایشان محقق شده است: 》روکش اسفالت سنگر به کوچصفهان ۱۵ میلیاردتومان 》 روکش اسفالت جاده قدیم امام زاده هاشم ۵ میلیارد […]

.
▪︎درمسیر خدمت(تحولی بزرگ در حوزه زیرساخت راه شهر سنگر)
● بازدید مهندس کوچکی نژاد از روند پروژه های عمرانی شهر سنگر

اهم ابلاغ های اعتباری برای پروژه های این شهر که به همت ایشان محقق شده است:

》روکش اسفالت سنگر به کوچصفهان ۱۵ میلیاردتومان
》 روکش اسفالت جاده قدیم امام زاده هاشم ۵ میلیارد تومان
》 روکش اسفالت بازارچه قاضیان و شهرستان و اسلام آباد ۵ میلیارد تومان
》 روکش اسفالت جاده سنگر به رشت ۸ میلیارد تومان
》 تعریض و ساخت پل خمام رود ۸ میلیارد تومان
》 تعریض پل سروندان ۵ میلیارد تومان
》 احداث روشنایی تقاطع سراوان ۵ میلیارد تومان
》 تعریض و بازگشایی و ۶ خطه کردن محور سراوان به امام زاده هاشم مبلغ ۷۰ میلیارد تومان
》 بهسازی و اسفالت پلیس راه و تقاطع سراوان ۳ میلیارد تومان

آبان ۱۴۰۰

#مهندس_کوچکی_نژاد #نماینده_حامی_ملت #نماینده_رشت#خمام#مجلس_شورای_اسلامی #ریاست_جمهوری #رئیسی_مرد_میدان#وزارت_راه_و_شهرسازی#سنگر#بهسازی_راهها
https://www.instagram.com/p/CWQvmP5IcIG/?utm_medium=share_sheet