همبستگی دستگاه های اجرایی برای رفاه شهروندان بازدید میدانی سرپرست شهرداری رشت ، اعضای شورای اسلامی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از پروژه بزرگ پارک ۴۵۰ هکتـاری لاکان رشت به گزارش نگاه شمال و به نقل از  واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل روابط عمومی شهرداری رشت ، صبح  پنج […]

همبستگی دستگاه های اجرایی برای رفاه شهروندان
بازدید میدانی سرپرست شهرداری رشت ، اعضای شورای اسلامی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از پروژه بزرگ پارک ۴۵۰ هکتـاری لاکان رشت
به گزارش نگاه شمال و به نقل از  واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل روابط عمومی شهرداری رشت ، صبح  پنج شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ سرپرست شهرداری رشت ، به همراه اعضای شورای اسلامی ؛ سید شمس شفیعی ، مسعود عباس نژاد ، حسن کریمی کرنق و علیرضا تاج شهرستانی و هادی رمضانی و معاونین شهردار و همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از روند اجرای پروژه احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان رشت بازدید کردند.
بنا به این گزارش عملیات ساخت معابر پارک و جانمایی ملزومات بیش از ده کیلومتر از این معابر طی سال گذشته انجام شده است و امسال با انتخاب پیمانکار و تامین مصالح، دیگر عملیات اجرایی احداث این پارک در حال اجرا و معابر در حال آسفالت کاری است.

گفتنی است این اراضی با وسعتی نزدیک به ۴۵۰ هکتار از تابستان ۹۶ با تصمیم سازمان جنگلها و مراتع کشور برای مدتی معلوم به شهرداری رشت واگذار شد.به گزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل روابط عمومی شهرداری رشت ، صبح امروز پنج شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ سرپرست شهرداری رشت ، به همراه اعضای شورای اسلامی ؛ سید شمس شفیعی ، مسعود عباس نژاد ، حسن کریمی کرنق و علیرضا تاج شهرستانی و هادی رمضانی و معاونین شهردار و همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از روند اجرای پروژه احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان رشت بازدید کردند.
بنا به این گزارش عملیات ساخت معابر پارک و جانمایی ملزومات بیش از ده کیلومتر از این معابر طی سال گذشته انجام شده است و امسال با انتخاب پیمانکار و تامین مصالح، دیگر عملیات اجرایی احداث این پارک در حال اجرا و معابر در حال آسفالت کاری است.

گفتنی است این اراضی با وسعتی نزدیک به ۴۵۰ هکتار از تابستان ۹۶ با تصمیم سازمان جنگلها و مراتع کشور برای مدتی معلوم به شهرداری رشت واگذار شد.