بازدید نظارتی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و ولایت در سومین روز از سال ۱۴۰۲، سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اجرای فرایندهای بالینی در مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و ولایت رشت را ارزیابی کرد. به گزارش نگاه شمال؛  در سومین روز از سال ۱۴۰۲، دکتر […]

بازدید نظارتی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و ولایت

در سومین روز از سال ۱۴۰۲، سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اجرای فرایندهای بالینی در مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و ولایت رشت را ارزیابی کرد.

به گزارش نگاه شمال؛  در سومین روز از سال ۱۴۰۲، دکتر نازیلا جوادی –  سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، از مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و ولایت رشت  بازدید کرد.
دکتر جوادی در این بازدید نظارتی با حضور درکلیه بخشهای این دو مرکز  آموزشی درمانی،  اقدامات صورت گرفته در خصوص  اجرای فرایندهای بالینی و آموزشی و  کنترل عفونت را مورد ارزیابی قرار داد.