بازدید نوروزی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا 🔰 در سومین روز از سال نو، دکتر محمد تقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه دکتر افشین شفقی- معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی پورسینا بازدید کرد. 🔰دکتر آشوبی ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز، […]

بازدید نوروزی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

🔰 در سومین روز از سال نو، دکتر محمد تقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه دکتر افشین شفقی- معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی پورسینا بازدید کرد.
🔰دکتر آشوبی ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز، نحوه ارایه خدمات را مورد ارزیابی قرار داد.