توجه و به کارگیری روش های ساده مدیریت مصرف  به خصوص در زمان های  پیک ،موجب بهره مندی همه از نعمت برق  در روزهای گرم تابستان خواهد شد. *🔸چند نکته در مورد روشهای صحیح خرید و استفاده از لوازم برقی مورد نیاز :* استفاده از لوازم خانگی برقی پرمصرف مثل اتو، لباسشویی، ظرفشویی … در […]

توجه و به کارگیری روش های ساده مدیریت مصرف  به خصوص در زمان های  پیک ،موجب بهره مندی همه از نعمت برق  در روزهای گرم تابستان خواهد شد.

*🔸چند نکته در مورد روشهای صحیح خرید و استفاده از لوازم برقی مورد نیاز :*

استفاده از لوازم خانگی برقی پرمصرف مثل اتو، لباسشویی، ظرفشویی … در ساعات غیرپیک .
استفاده از لوازم پرمصرف برقی مثل اتو، لباسشویی، ظرفشویی،در  اوایل صبح یا اواخر شب وروزهای تعطیل
استفاده از حداکثر ظرفیت ماشین های لباسشویی و ظرفشویی موجب کاهش ۶ کیلو وات ساعت مصرف برق در یک ماه می شود .
استفاده از وسایل برقی با برچسب انرژی Aنسبت به برچسب انرژی B باعث کاهش حداقل ۱۰در صد انرژی مصرفی خواهد شد.