با تعویض ۱۲۰۰ متر شبکه سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار پایداری شبكه های توزیع برق در بخش سنگر تداوم یافت پروژه تعویض ۱۲۰۰ مترشبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با هدف كاهش انرژی توزیع نشده در روستای اسلام آباد بخش سنگر از توابع شهرستان رشت به بهره برداری رسید. در راستای خدمت رسانی مطلوب و […]

با تعویض ۱۲۰۰ متر شبکه سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار

پایداری شبكه های توزیع برق در بخش سنگر تداوم یافت

پروژه تعویض ۱۲۰۰ مترشبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با هدف كاهش انرژی توزیع نشده در روستای اسلام آباد بخش سنگر از توابع شهرستان رشت به بهره برداری رسید.

در راستای خدمت رسانی مطلوب و توسعه پایدار مناطق روستائی و همچنین افزایش ضریب پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی ۱۲۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۴۲۰۰ میلیون ریال در روستای اسلام آباد بخش سنگر از توابع شهرستان رشت اقدام شد.

این پروژه به همت و تلاش ۶ اکیپ عملیاتی اجرا و به بهره برداری رسید.

از دیگر مزایای اصلی استفاده از كابل خود نگهدار در شبكه‌های هوایی توزیع برق می توان به جلوگیری از اتلاف انرژی برق،کاهش هزینه نگهداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیبا سازی شهری و روستائی و كاهش میزان استفاده های غیر مجاز از برق اشاره کرد.

شایان ذکر است در آئین افتتاح این طرح مهندس سید محمود حسینی فر مدیر امور توزیع برق سنگر و تنی چند از مسئولین محلی این بخش حضور داشتند.