با حضور معاون بهداشتی دانشگاه؛ جلسه کمیته حجاب و عفاف برگزار شد با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تشکیل کمیته حجاب و عفاف، از دو بانوی شاغل در این معاونت با پوشش برتر، تجلیل شد.       به گزارش نگاه شمال، کمیته عفاف و حجاب معاونت بهداشتی علوم پزشکی گیلان با […]

با حضور معاون بهداشتی دانشگاه؛

جلسه کمیته حجاب و عفاف برگزار شد

با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تشکیل کمیته حجاب و عفاف، از دو بانوی شاغل در این معاونت با پوشش برتر، تجلیل شد.

 

 

 

به گزارش نگاه شمال، کمیته عفاف و حجاب معاونت بهداشتی علوم پزشکی گیلان با حضور دکتر سید محمود رضوانی- معاون بهداشتی دانشگاه ، دکتر احمد قیامی- معاون فنی ، دکتر حجت نجف زاده – سرپرست معاونت اجرایی و محمدعلی محبوب خیرخواه- مسئول حراست معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پس از تعیین ثریا حامدی- کارشناس گروه گسترس معاونت بهداشتی به عنوان دبیر کمیته مذکور، از دو بانوی شاغل در این معاونت با پوشش برتر، تجلیل بعمل آمد.