با حکم ارسلان زارع  استاندار گیلان ، ابوالحسن سیمائی شهردار خمام شد متن پیام به این شرح است؛

با حکم ارسلان زارع  استاندار گیلان ، ابوالحسن سیمائی شهردار خمام شد

متن پیام به این شرح است؛