طی حکمی از سوی حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان؛ مرتضی آفتابی بعنوان مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماسال منصوب گردید.   آفتابی از ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماسال بود و پیش از این به مدت ۷ سال عهده دار مسئولیت مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی […]

طی حکمی از سوی حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان؛ مرتضی آفتابی بعنوان مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماسال منصوب گردید.

 

آفتابی از ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماسال بود و پیش از این به مدت ۷ سال عهده دار مسئولیت مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رضوانشهر بود.