به گزارش نگاه شمال و به نقل از  واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با محوریت بررسی پروژه بازگشایی بلوار امام علی(ع)، جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری ظهر سه شنبه(دو شهریور) به ریاست شهردار رشت برگزار شد.   شهردار رشت در این جلسه ضمن تاکید بر تسریع در روند تکمیل […]

به گزارش نگاه شمال و به نقل از  واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با محوریت بررسی پروژه بازگشایی بلوار امام علی(ع)، جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری ظهر سه شنبه(دو شهریور) به ریاست شهردار رشت برگزار شد.

 

شهردار رشت در این جلسه ضمن تاکید بر تسریع در روند تکمیل پروژه ها به ویژه پروژه بازگشایی بلوار امام علی خواستار پیگیری و نظارت مستمر مدیران مربوطه شد.