سید محمد احمدی در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و گفت: این شیوه نامه در شورای اسلامی شهر رشت است و باید فرایند اداری آن طی شود و سپس مورد استناد قرار گیرد. […]

سید محمد احمدی در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و گفت: این شیوه نامه در شورای اسلامی شهر رشت است و باید فرایند اداری آن طی شود و سپس مورد استناد قرار گیرد.

شهردار رشت با بیان اینکه ما در مقابل مافیای خلاف سازی قرار داریم، گفت: سالها شاهد خلاف سازی آدم های دانه درشت و خاص هستیم و این افراد به دلیل زیاده خواهی که دارند به دنبال خلاف سازی می روند.

وی به تهدید مدیر منطقه پس از تخریب ملک در یکی از مناطق اشاره کرد و افزود: متاسفانه مدیر منطقه مربوطه به دلیل اجرای قانون تهدید و دچار سوء قصد شده است.

شهردار رشت منفعل بودن در مقابل خلاف سازان را نادرست عنوان کرد و گفت: باید در مقابل ساخت و سازهای خلاف ایستاد؛ برخی از خلاف سازان به دلیل عدم رعایت ضوابط و اصول ساخت و ساز در حال بازی با مال و جان مردم هستند.

احمدی با بیان اینکه ما وارد مرحله جدیدی شده ایم، افزود: ما در مدیریت شهری وظایفی را بر عهده داریم و مکلف به اجرای قوانین هستیم و در این مسیر به کمک مسئولین ذیربط نیاز داریم.

وی به ارائه آماری از تخلفات ساختمانی پرداخت و گفت: ۶ هزار حکم تخریب روی میز بنده است. شهرداری رشت ۱۴۵۰ مورد جلوگیری از خلاف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد مشابه برای املاک نسقی داشته است.

سید محمد احمدی در پایان از دستگاه قضا تشکر کرد و گفت: رئیس کل دادگستری، دادستان محترم و معاونین ایشان همواره در کنار ما بوده اند که بسیار قابل تقدیر است.