🔶هم اکنون 💠 حضور جناب آقای دکتر مهدی پور شهردار محترم کومله ، سرکار خانم هاشمی ریاست محترم شورای شهر کومله در نشست ویدئو کنفرانس بررسی مسائل و مشکلات شهرداری های شرق گیلان با جناب آقای دکتر مسعود کاظمی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود […]

 

🔶هم اکنون

💠 حضور جناب آقای دکتر مهدی پور شهردار محترم کومله ، سرکار خانم هاشمی ریاست محترم شورای شهر کومله در نشست ویدئو کنفرانس بررسی مسائل و مشکلات شهرداری های شرق گیلان با جناب آقای دکتر مسعود کاظمی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود