انتخابات شورای ورزشی شهر شلمان با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر شلمان، نامزدهای انتخابات و مشاور ورزشی نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات شورای اسلامی شهر شلمان برگزار شد در انتخابات شورای ورزشی شهر شلمان که در روز یکشنبه مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۰ در سالن جلسات شورای اسلامی […]

انتخابات شورای ورزشی شهر شلمان با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر شلمان، نامزدهای انتخابات و مشاور ورزشی نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات شورای اسلامی شهر شلمان برگزار شد

در انتخابات شورای ورزشی شهر شلمان که در روز یکشنبه مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۰ در سالن جلسات شورای اسلامی این شهر با حضور و اعلام داوطلبی ۱۵ نفر از اهالی ورزش، اعضای شورای اسلامی، شهردار و همچنین با نظارت دو نفر از کمیته ورزش دفتر نماینده شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در پایان۷ نفر به عنوان اعضای شورای ورزشی با آراء متقاضیان و اعضای شورای اسلامی شهر شلمان انتخاب شدند.

🔺 اسامی منتخبین به ترتیب حروف الفبا:
۱)حسین اصغرپور سیگارودی

۲)مریم بخشعلی پور

۳)ثریا بذرافشان قاضی محله

۴)حسین بذرافشان خالجیر

۵)حسینعلی فخرایی شلمانی

۶)علی دردانه فلاح

۷)علی اکبر رجبی شلمانی