برگزاری جلسه ساماندهی بازار لنگرود و رفع سد معبر در دفتر شهردار 📢 به گزارش نگاه شمال و به نقل از  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود؛ جلسه ساماندهی بازار لنگرود و رفع سد معبر که به ریاست مصطفی طالبی ″سرپرست شهرداری″ و با حضور مهندس غلامرضا منصفی ″عضو شورای اسلامی شهر لنگرود″ […]

برگزاری جلسه ساماندهی بازار لنگرود و رفع سد معبر در دفتر شهردار

📢 به گزارش نگاه شمال و به نقل از  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود؛ جلسه ساماندهی بازار لنگرود و رفع سد معبر که به ریاست مصطفی طالبی ″سرپرست شهرداری″ و با حضور مهندس غلامرضا منصفی ″عضو شورای اسلامی شهر لنگرود″ ، مهندس وکیل صادقی ″معاونت خدمات شهری″ ، مهندس سروش ″حراست شهرداری″ ، و کارشناسان دوایر املاک، کارپردازی، امور اداری و کارگزینی ، امور شهری، پسماند و روابط عمومی برگزار گردید

✅ در این جلسه حول محور های مختلف از جمله چگونگی رفع سد معبر مغازه داران و صنوف مزاحم، پیش بینی جانمایی برای دستفروشان و ایجاد انگیزه و زیباسازی بازار بحث و تبادل نظر گردید