برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان 💠 این جلسه با حضور دکتر حیدر علی بالو سرپرست معاونت درمان، دکتر ساسان بلوکی مدیر امور آزمایشگاه ها و اعضای کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد. 💠  در جلسه کمیسیون ماده ۲۰،  مجموعا  ۱۸ پرونده آزمایشگاهی مورد […]

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان

💠 این جلسه با حضور دکتر حیدر علی بالو سرپرست معاونت درمان، دکتر ساسان بلوکی مدیر امور آزمایشگاه ها و اعضای کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.

💠  در جلسه کمیسیون ماده ۲۰،  مجموعا  ۱۸ پرونده آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و  پروانه اصولی چهار آزمایشگاه جدید در شهرستان های  رشت، انزلی و لاهیجان صادر شد .