با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مهندسی دوره آموزشی آشنایی با رویه استقرار دستورالعمل های طراحی شبکه های توزیع به مدت ۴ روز برای همکاران برگزار شد.   به گزارش لیجار ؛ با توجه به ماموریت ویژه ابلاغ شده به شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر برای تدوین دستورالعمل […]

 

به گزارش لیجار ؛ با توجه به ماموریت ویژه ابلاغ شده به شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر برای تدوین دستورالعمل های طراحی شبکه های توزیع سطح کشور، این دوره آموزشی برای تعداد ۸۷ نفر از کارشناسان فنی و مهندسی ستاد و امور های اجرایی طی چهار روز به اجراء درآمد.

گفتنی است شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با همکاری شرکت مهندسین مشاور دانشمند و راهبری حوزه معاونت مهندسی دفتر مهندسی و شبکه شرکت توانیر، اقدام به تدوین ” رویه استقرار دستورالعمل های طراحی شبکه های توزیع ” کرده است.

هدف از استقرار نظام مند این دستورالعمل ها در سطح شرکت های توزیع، در نظر گرفتن ساختار کنترلی ستادی و میدانی و اخذ بازخورد های لازم از استقرار آنها بصورت سیستمی است.