برگزاری دوره آموزشی  ICU ویژه پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی گیلان دوره آموزشی ICU ویژه پرستاران در قالب طرح ملی کووید ، در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت در حال برگزاری است. 🔹طی بازدیدی از سوی طاهره زاهد صفت – مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دکتر معصومه ادیب رییس دانشکده پرستاری […]

برگزاری دوره آموزشی  ICU ویژه پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوره آموزشی ICU ویژه پرستاران در قالب طرح ملی کووید ، در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت در حال برگزاری است.
🔹طی بازدیدی از سوی طاهره زاهد صفت – مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دکتر معصومه ادیب رییس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ( دبیر علمی این دوره آموزشی) از بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی و درمانی رازی ، روند آموزش عملی شرکت کنندگان در دوره  ICUویژه پرستاران مورد ارزیابی قرار گرفت.

🔹این طرح ملی در دو بخش تئوری و عملی ، با همکاری مدیریت امور پرستاری دانشگاه و رییس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت در حال برگزاری است .
لازم به ذکر است؛   آموزش عملی این دوره آموزشی در روز چهار شنبه ، ۲۶ آبان ماه سال جاری پس از گذراندن دو کارگاه آموزشی تحت عنوان ؛ ” نحوه کار با دستگاه تهویه مکانیکی ” و” لوله گذاری داخل تراشه ” به پایان خواهد رسید.