به میزبانی یک مدرسه پسرانه در رشت؛ برگزاری مانور آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله توسط اورژانس گیلان مانور آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله توسط اورژانس گیلان و با حضور دانش آموزان مدرسه پسرانه مهر آیین رشت برگزار شد.   این مانور به منظور افزایش آمادگی […]

به میزبانی یک مدرسه پسرانه در رشت؛

برگزاری مانور آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله توسط اورژانس گیلان

مانور آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله توسط اورژانس گیلان و با حضور دانش آموزان مدرسه پسرانه مهر آیین رشت برگزار شد.

 

این مانور به منظور افزایش آمادگی دانش آموزان در مواجهه با زلزله و آموزش جهت اقدام مناسب (قبل، حین و بعد از حادثه)، توسط خسته‌دل – کارشناس قطب آموزش اورژانس گیلان برگزار شد