نگاه شمال؛ شست بررسی راه اندازی بخش غربالگری تشخیص سرطان با حضور دکتر مصطفی گل شکن_معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیران معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر گل شکن با اشاره به مسئولیت مستقیم تک تک افراد در این دانشگاه در قبال تولیت سلامت […]

نگاه شمال؛ شست بررسی راه اندازی بخش غربالگری تشخیص سرطان با حضور دکتر مصطفی گل شکن_معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیران معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر گل شکن با اشاره به مسئولیت مستقیم تک تک افراد در این دانشگاه در قبال تولیت سلامت مردم، ضمن حمایت کامل خود از هر نوع خدماتی که منجر به کاهش روند رو به رشد سرطان در استان گیلان شود، بر اهمیت ورود همه جانبه تمامی ارکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای راه اندازی این مرکز در استان گیلان تاکید کرد.

وی اظهار کرد؛ با توجه به نیاز مبرم مردم، ضروری است مراکزی برای درمان سرطان داشته باشیم که درمان ‌های ترکیبی را به طور جامع ارائه دهند.

در ادامه این نشست، اعضا به بررسی بندهای پیش نویس پیشنهاد شده از سوی شرکت عامل، مفاد قرارداد سرمایه گذاری و ساخت، مدل مالی مورد تائید معاونت درمان، تعرفه ها، مدت زمان پروژه، گزارش نیازسنجی این بخش در استان، جانمایی و فاز بندی عملیاتی اجرای این پروژه پرداختند.

گفتنی است ؛ در این نشست که در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد، مدیر درمان و سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی نیز حضور داشت.