برگزاری نشست مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های گیلان 💎 درنشست طاهره زاهدصفت – مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان که به‌ منظور هماهنگی برنامه های حوزه پرستاری استان در ایام نوروز ۱۴۰۱ ، با مشارکت مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه  ( به صورت مجازی […]

برگزاری نشست مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های گیلان

💎 درنشست طاهره زاهدصفت – مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان که به‌ منظور هماهنگی برنامه های حوزه پرستاری استان در ایام نوروز ۱۴۰۱ ، با مشارکت مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه  ( به صورت مجازی ) برگزار شد موارد زیر مطرح شد؛

💎بیان مشکلات پیش روی  پرستاری در مراکز  آموزشی ، درمانی و بیمارستانها توسط مدیران پرستاری

💎هماهنگی برنامه های جاری مدیریت پرستاری دانشگاه بویژه ارائه دستورالعمل جهت مدیریت و برنامه ریزی تعطیلات نوروزی ۱۴۰۱