برگزاری نشست هم اندیشی با تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات حوزه آموزشی و خوابگاه های دانشجویی،نشست هم اندیشی با تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.   به گزارش نگاه شمال؛ به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور بررسی و رسیدگی ویژه […]

برگزاری نشست هم اندیشی با تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات حوزه آموزشی و خوابگاه های دانشجویی،نشست هم اندیشی با تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

 

به گزارش نگاه شمال؛ به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور بررسی و رسیدگی ویژه به مشکلات و چالش های حوزه آموزشی داتشجویان و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، نشست هم اندیشی با تشکل های دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

این نشست، با حضور مشاور مدیر کل حراست استان، سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه ، سرپرست مدیریت حراست دانشگاه ، مدیربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ،معاون مدیریت حراست دانشگاه و مسئولان حراست دانشکده ها ی تابعه، معاونت امور فرهنگی و دبیران تشکل های دانشجویی(بسیج، جامعه اسلامی، دبیر کانون های فرهنگی و شورای صنفی) دانشگاه در سالن اجلاس معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.