به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا): صبح امروز- چهارشنبه ۲۸ دی ماه ،در راستای اجرای برنامه استراتژیک کنترل عفونت کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال ویروس HIV از مادر به کودک PMTCT به همت معاونت درمان دانشگاه توسط واحد مامایی معاونت ،با حضور دکتر زهرا قاسم پور _کارشناس مسئول مبارزه با […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا): صبح امروز- چهارشنبه ۲۸ دی ماه ،در راستای اجرای برنامه استراتژیک کنترل عفونت کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال ویروس HIV از مادر به کودک PMTCT به همت معاونت درمان دانشگاه توسط واحد مامایی معاونت ،با حضور دکتر زهرا قاسم پور _کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر و کارشناس آزمایشگاه برای  گروه هدف ماماهای شاغل در بلوک های زایمان در سالن آمفی‌تئاتر مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.